Terschelling het wad nageschilderd van een eigen foto.