Reikipraktijk de Boom & Pedicure Jacofiene

 

  Telefonisch 06 37 29 54 47 of per e mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aanmelden voor de Reiki-cursus .

 • U ontvangt na telefonisch aanmelding informatie per email.
 • De kosten voor deelname aan de Reiki-cursus dienen 10 dagen vóór aanvang te zijn voldaan. 
 • Annuleren is mogelijk tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus. 
 • Na ontvangst van de schriftelijke annulering, wordt het cursusgeld (minus van 25% voor de kosten) teruggestort. 
 • Bij verhindering kan de plaats worden ingenomen door een andere volwassene. Dit moet van te voren worden gemeld. 
 • Annulering door de 'Reikipraktijk de Boom' wanneer er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld: ziekte, ernstige familie omstandigheden van de cursusleiding, heeft 'Reikpraktijk de Boom' het recht de activiteit op de cursusdag zelf te annuleren. 
 • Zo spoedig mogelijk zal contact worden opgenomen om over een alternatief te spreken. 
 • Voor verzuimde lesuren door volwassenen vindt géén terugbetaling van het lesgeld plaats.

 

 

Privacy beleid 

 

Reikipraktijk de Boom & Pedicure Jacofiene hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.  Reikipraktijk de Boom & Pedicure Jacofiene doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. En gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en ik hou mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet - en regelgeving, waaronder de (AVG) Algemene Verordering Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik dit nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens van u te beschermen.

 • Ik gebruik wachtwoorden en gebruikersnaam om het digitale systeem te beveiligen.
 • Regelmatig updaten van de digitale systemen.
 • Maken van een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten.
 • Beveiligde website https://www.reiki-de-boom.nl.
 • Vernietiging van persoonsgegevens op papier (kwitantie/facturen/papieren agenda) in de papierversnipperaar. 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

Dataverlies

Mocht er onverhoopt iets mis zijn met uw persoonsgegevens, dan breng ik u op de hoogte. 

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid als er een data lek ontstaat door verlies van de uitgeprint kwitantie/factuur die u ontvangt en meeneemt na de behandeling naar uw huis.

 

Wijzigingen

 • Ik behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
 • De wijzigingen vinden plaats in de volgende maanden: week 5: 1 Februari, week 17: 1 Mei, week 30: 1 Augustus, week 44: 1 November 2021.  
 • Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor de meest actuele versie.
 • Klanten die onregelmatig komen bericht ik om de 3 maanden met de vraag een nieuwe afspraak te maken of verwijderen uit het systeem.

 

Klachten

 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact met mij opnemen.
 • Komen we er samen niet uit, dan heeft u recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)

 

Administratieve doeleinde:

Via het digitaal systeem beveiligd met gebruiksnaam en wachtwoord,

maak ik een kwitantie en/of factuur aan en vervolgens print het uit en/of verzend het per email:

 • Pedicure;
 • Reiki-cursus;
 • Reiki-avond;
 • Reiki.

 

Communicatie

Informatie die u met mij deelt tijdens één van de behandelingen, daar ga ik discreet mee om.

De vervolg behandeling wordt genoteerd in mijn papieren agenda.

De agenda wordt bewaard in een kast met slot. 

 

De AVG verklaring hangt aan de muurbord in mijn praktijk. 

4 x per jaar meld ik mij aan bij de AVG waar ik alle vragen van het document doorloop en waar nodig aanvul.

Aan het eind van het document vraag ik de AVG verklaring aan.

De AVG verklaring print ik uit en hang het op aan de muurbord in mijn praktijk. 

Week 44: 1 November 2020. 

Volgende week 5: 4 Februari, week 17: 1 Mei, week 30: 1 Augustus, week 44 - 1 November 2021

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Reikipraktijk de Boom & Pedicure Jacofiene

de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht m/v
 • Initialen of voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats
 • (Zakelijke) telefoonnummer;
 • (Zakelijke) E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Reikipraktijk de Boom & Pedicure Jacofiene

opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in financiële administratie voor maximaal 7 jaar.